Top

Nenechám vás ako siroty

20. mája sme sa stretli v kostole v Radvani s rodinkami, aby sme spolu chválili nášho dobrého Otca. 

A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, Obrancu, Pomocníka, Radcu, Zástancu, aby bol s vami až naveky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás.   Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.
Jan 14,16-18
Pán Ježiš odchádza do neba pripraviť nám miesto. Lebo v dome Jeho otca je veľa príbytkov. Boh túži, aby sme bývali s ním. Aby každý z nás mal v nebi svoje miesto a to sme si na rodinných chválach znázornili puzzlovými panáčikmi, ktorých si deti vymaľovali aby znázornili nimi seba. Panáčiky zapadali do seba a vytvorili dokopy krásne srdce.  Ak by sa niekto stratil, zablúdil ako ovečka, Boh by bol smutný. Ovečky potrebujú svojho pastiera. No pastier odchádza. Symbolizovala nám ho socha zmŕtvychvstalého Krista, s ktorou Janko odišiel za oltár za spevu piesne: Svoj pokoj vám, ja zanechávam.  
Ale Ježiš povedal: „Nenechám vás ako siroty.“ Poslal nám Ducha tešiteľa, pravdy, ktorý zostúpil na apoštolov v podobe ohnivých jazykov, ohňa. Tak sa Janko spoza oltára vrátil so zapáleným paškálom od ktorého sme si spolu s deťmi zapaľovali svoje sviečky. Prijali sme svetlo Kristovo, Ducha Svätého do našich sŕdc. Tak sme chválili Boha spevom, tancom, vlajkami z celého srdca aj plných pľúc 🙂 
Domov sme odchádzali s tým, že sme milované Božie deti, ktoré patria do Jeho rodiny. Chceme byť plní Jeho ducha a tešiť sa na miesto v nebi. 
 

Comments are closed for this post.